top of page
Zoeken

GDPR-compliance in Marokko: uitdagingen en oplossingen


Een callcenter contract

De Europese GDPR legt strikte regels op voor de export van persoonsgegevens buiten de EU, inclusief naar Marokko.

Hoewel Marokko zijn wetgeving heeft aangepast om te voldoen aan de Europese normen, brengt het exporteren van persoonsgegevens naar dit land nog steeds uitdagingen met zich mee. In dit artikel zullen we de specifieke uitdagingen van GDPR-compliance bij het exporteren van persoonsgegevens naar Marokko bespreken en enkele oplossingen aanreiken om bedrijven te helpen aan hun wettelijke verplichtingen te voldoen.


Marokkaanse wetgeving inzake gegevensbescherming


Marokko heeft in 2009 de Marokkaanse wet inzake de bescherming van persoonsgegevens (Dahir n° 1-09-15) ingevoerd, die vergelijkbare principes en verplichtingen bevat als de GDPR. Dit is een belangrijke stap in de richting van convergentie met de Europese normen. Bedrijven die persoonsgegevens verwerken in Marokko moeten echter nog aanvullende maatregelen nemen om GDPR-compliant te zijn.


GDPR-naleving garanderen bij het exporteren van persoonsgegevens naar Marokko

Een van de belangrijkste uitdagingen is het waarborgen van een adequaat niveau van gegevensbescherming bij de gegevensexport buiten de EU. Volgens de GDPR moeten bedrijven ervoor zorgen dat het ontvangende land een passend beschermingsniveau biedt. Hoewel Marokko significante vooruitgang heeft geboekt op het gebied van gegevensbescherming, wordt het land momenteel niet beschouwd als een 'adequaat' land volgens de Europese Commissie. Dit betekent dat extra maatregelen nodig zijn om de persoonsgegevens te beschermen tijdens de export:

  1. Standaard Contractuele Clausules (SCC's): Een effectieve manier om aan de GDPR-vereisten te voldoen bij het exporteren van persoonsgegevens naar Marokko is door het gebruik van de Standaard Contractuele Clausules. Deze modeldocumenten, opgesteld door de Europese Commissie en in 2021 vernieuwd, bieden een juridisch kader om gegevensexporten naar landen zonder een adequaat beschermingsniveau te regelen. Door deze SCC's op te nemen in de contracten met de gegevensimporteur in Marokko, kunnen bedrijven een solide basis leggen voor GDPR-compliance.

  2. Technische en organisatorische maatregelen: Naast de juridische aspecten is het ook belangrijk om bijkmende maatregelen te nemen om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen. Dit omvat zaken als gegevensversleuteling, beperkte bewaring van gegevens, identificatie en autorisatie van gebruikers, en fysieke beveiliging van locaties waar persoonsgegevens worden verwerkt. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat deze maatregelen worden toegepast door de gegevensimporteur in Marokko en dat er passende controles en audits worden uitgevoerd om de naleving te waarborgen.

  3. Vertegenwoordiger in de EU: Bovendien moeten bedrijven die persoonsgegevens exporteren naar Marokko een vertegenwoordiger in de EU aanwijzen. Deze fungeert als een contactpunt voor gegevensbeschermingsautoriteiten en individuen in de EU en draagt bij aan de effectieve uitvoering van de GDPR.

Bij Nearshore Contact Partners hebben we met al onze Europese klanten het GDPR-compliance proces succesvol doorlopen. We zijn bekend met de specifieke uitdagingen en vereisten van het exporteren van persoonsgegevens naar Marokko. Als u vragen heeft over het exporteren van persoonsgegevens naar Marokko of als u meer informatie wilt over onze diensten, neem dan gerust contact met ons op.

Comments


bottom of page